Přihláška na příměstský taneční tábor Poruba 2020


Termín
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Mobilní telefon:
Telefon rodiče, mobily:
E-mail: 
 

Podmínky pro účast na tanečním soustředění:

 1. Úhrada nevratné zálohy ve výši 1.000,-- Kč do 10.6.2020
  • na účet u ČSOB Ostrava 8, č.ú.: 161493627/0300, zpráva pro příjemce = příjmení dítěte
 2. Doplatek do celé částky do 21. 6. 2020
 3. Storno poplatky:
  25-15 dnů před zahájením.... 50% celkové ceny
  15-1 den před nástupem...... 80% celkové ceny
  nenastoupení na akci......... 100% celkové ceny
  v případě nutnosti je možné za dítě sehnat náhradu
 4. Potvrzení o bezinfekčnosti u dětí do 18 let ne starší 3 dny před odjezdem - rodiče nebo lékař (stačí napsat rukou a podepsat – rodiče).
 5. GDPR
 6. Čestné prohlášení Covid
Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami:
   
Informace pro účastníky (zákonné zástupce účastníků) o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje:
Dance studio Ostrava z.s., Slavíkova 1747/11, 708 00  Ostrava-Poruba.
Kontaktní údaj na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů: Ing. Leona Banková, 603872168
Dance studio Ostrava zajišťuje příměstský tanečně-tvořivý tábor v Ostravě-Porubě ve dnech 6.7.–10.7.2020/ 13.-17.7.2020.

Souhlas zákonného zástupce dítěte nebo dospělého účastníka:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
 1. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte za účelem účasti na příměstském tanečně-tvořivém táboře ve dnech 6.7.–10.7.2020/ 13.-17.7.2020 v Ostravě-Porubě, a to zejména zpřístupnění těchto údajů dítěte třetím osobám (účetní firma, Středisko volného času Korunka apod)
 1. Souhlasím se zveřejňováním údajů dítěte, fotografií
   
  1. na nástěnce Studia
  1. na www Studia
  1. na FB Studia
  1. v propagačních materiálech Studia
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat.
V Ostravě dne: 10.4.2021
Facebook
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Moravskoslezský kraj
www.ostrava.cz
Poruba