Přihláška na taneční soustředění Loukov ženy 2020

 

Termín 23.7. – 26.7.2020
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Mobilní telefon:
E-mail: 

Podmínky pro účast na tanečním soustředění:

 1. Úhrada zálohy ve výši 2.000,- Kč do 10. 6. 2020
  • na účet u ČSOB Ostrava 8, č.ú.: 161493627/0300, zpráva pro příjemce = příjmení účastníka
 2. Doplatek do celé částky do 30. 6. 2020.
 3. Upozorňujeme všechny zájemce o taneční soustředění, že vyplněná a odeslaná přihláška je závazná a vztahují se k ní tyto podmínky:
  1. stornování přihlášky do 30 dnů před nástupem z jakéhokoliv důvodu se odečítá základní stornovací poplatek 20% z celkové ceny soustředění
  2. stornování přihlášky do 8. 7.2020 - poplatek 50% z celkové ceny soustředění
  3. stornování přihlášky do 15. 7. 2020 a dále před zahájením soustředění – poplatek 80% z celkové ceny soustředění
  4. stornování přihlášky 7 dní před nástupem nebo nenastoupení – poplatek 100% z celkové ceny soustředění
  5. Přihláška je platná až po uhrazení zálohy 2.000 Kč
   Číslo účtu je: 161493627/0300, zpráva pro příjemce = příjmení účastníka
  6. Zrušení přihlášky lze provést pouze písemně na adresu: Dance studio Ostrava, Slavíkova 1747/11, 708 00 Ostrava-Poruba. Rozhodující je v těchto případech datum poštovního razítka, a proto posílejte tyto dopisy raději doporučeně
  7. v případě vyšší moci a uzavření soustředění se vrací nespotřebovaná poměrná část od následujícího dne a odečtení 10% poplatku z celkové ceny soustředění
Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami:
   
Informace pro účastníky (zákonné zástupce účastníků) o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje:
Dance studio Ostrava z.s., Slavíkova 1747/11, 708 00  Ostrava-Poruba.
Kontaktní údaj na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů: Ing. Leona Banková, 603872168
Dance studio Ostrava zajišťuje taneční soustředění Loukov pro ženy ve dnech 23. 7. – 26. 7. 2020

Souhlas zákonného zástupce dítěte nebo dospělého účastníka:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
 1. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte/mé osoby za účelem účasti na tanečním soustředění Loukov ve dnech 23. 7. – 26. 7. 2020, a to zejména zpřístupnění těchto údajů dítěte třetím osobám (účetní firma, Obec Loukov apod)
 1. Souhlasím se zveřejňováním údajů dítěte, fotografií
   
  1. na nástěnce Studia
  1. na www Studia
  1. na FB Studia
  1. v propagačních materiálech Studia
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat.
V Ostravě dne: 10.4.2021
Facebook
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Moravskoslezský kraj
www.ostrava.cz
Poruba