Přihláška na předmistrovské taneční soustředění LOUKOV 2018


Termín 17. – 21.1.2018
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Mobilní telefon:
Telefon rodiče, mobily:
E-mail: 

Podmínky pro účast na tanečním soustředění:

  1. Úhrada nevratné zálohy ve výši 1.500,- Kč do 20. 12. 2017
    • na účet u ČSOB Ostrava 8, č.ú.: 161493627/0300, VS – rodné číslo
  2. Doplatek do celé částky do 10. 1. 2018.
  3. Potvrzení o bezinfekčnosti u dětí do 18 let ne starší 3 dny před odjezdem - stačí od rodičů :-)
Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami:
Facebook
počet návštěv:
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
www.ostrava.cz

Biogena
inzagi