Přihláška na předmistrovské taneční soustředění LOUKOV 2017


Termín 8.2. – 12.2.2017
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Mobilní telefon:
Telefon rodiče, mobily:
E-mail: 

Podmínky pro účast na tanečním soustředění:

  1. Úhrada nevratné zálohy ve výši 1.000,- Kč do 10. 1. 2017
    • na účet u ČSOB Ostrava 8, č.ú.: 161493627/0300, VS – rodné číslo
  2. Doplatek do celé částky do 31. 1. 2017.
  3. Potvrzení o bezinfekčnosti u dětí do 18 let ne starší 3 dny před odjezdem - stačí od rodičů :-)
Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami:
Facebook
počet návštěv:
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Biogena
inzagi
www.rebelsoft.cz