Přihláška na předmistrovské taneční soustředění LOUKOV 2019


Termín 6. 2. – 10. 2. 2019
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Mobilní telefon:
Telefon rodiče, mobily:
E-mail: 

Podmínky pro účast na tanečním soustředění:

 1. Úhrada zálohy ve výši 2.000,- Kč do 11. 1. 2019 (nebo celé částky) - na účet u ČSOB Ostrava 8, č.ú.: 161493627/0300, zpráva pro příjemce =příjmení účastníka
 2. Doplatek do celé částky do 25. 1. 2019.
 3. Potvrzení o bezinfekčnosti u dětí do 18 let ne starší 3 dny před odjezdem - stačí od rodičů :-) (Potvrzení si můžete stáhnout zde >>>)
 4. Upozorňujeme všechny zájemce o taneční soustředění, že vyplněná a odeslaná
  přihláška je závazná a vztahují se k ní tyto podmínky:
  1. stornování přihlášky do 18.1.2019 - poplatek 30% z celkové ceny soustředění
  2. stornování přihlášky do 25. 1. 2019 a dále před zahájením soustředění – poplatek
   50% z celkové ceny soustředění
  3. stornování přihlášky 7 dní před nástupem nebo nenastoupení – poplatek 100%
   z celkové ceny soustředění
  4. uzávěrka přihlášek je 11.1.2019-počet párů omezený na 20 - přednost mají páry, které jedou na celé soustředění. Ostatní si musí zajistit ubytování ev. sami.
   Přihláška je platná až po uhrazení zálohy 2.000 Kč!
   Číslo účtu je: 161493627/0300, zpráva pro příjemce = příjmení účastníka
  5. Zrušení přihlášky lze provést pouze písemně na adresu: Dance studio Ostrava,
   Slavíkova 1747/11, 708 00 Ostrava-Poruba. Rozhodující je v těchto případech datum poštovního razítka, a proto posílejte tyto dopisy raději doporučeně.
Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami:
 
Informace pro účastníky (zákonné zástupce účastníků) o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje:
Dance studio Ostrava z.s., Slavíkova 1747/11, 708 00  Ostrava-Poruba.
Kontaktní údaj na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů: Ing. Leona Banková, 603872168
Dance studio Ostrava zajišťuje soustředění Loukov MČR 2019 ve dnech 6.-10.2.2019.

Účastník:  
Jméno a příjmení:
1. Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte/mé osoby za účelem účasti na tanečním soustředění Loukov ve dnech 6.-10.2.2019, a to zejména zpřístupnění těchto údajů dítěte třetím osobám (účetní firma, Obec Loukov apod)

2. Souhlasím se zveřejňováním údajů dítěte, fotografií

   

   a. na nástěnce Studia

   b. na www Studia

   c. na FB Studia 

   d. v propagačních materiálech Studia

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat.

V Ostravě dne: 25.06.2019
Jméno a příjmení dítěte:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
 
Facebook
počet návštěv:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Moravskoslezský kraj
www.ostrava.cz
Poruba