Přihláška na Taneční soustředění „Loukov dospělí 2020“

 

Termín 30.7.2020 – 2.8.2020
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Mobilní telefon:
E-mail: 
 

Podmínky pro účast na tanečním soustředění:

 1. Úhrada zálohy ve výši 2.000,- Kč do 15. 6. 2020 (nebo celé částky)
  na účet u ČSOB Ostrava 8, č.ú.: 161493627/0300, zpráva pro příjemce =příjmení účastníka
 2. Doplatek do celé částky do 30. 6. 2020.
 3. Upozorňujeme všechny zájemce o taneční soustředění, že vyplněná a odeslaná přihláška je závazná a vztahují se k ní tyto podmínky:
  1. stornování přihlášky do 10. 7. 2020 - poplatek 30% z celkové ceny soustředění
  2. stornování přihlášky do 24. 7. 2020 a dále před zahájením soustředění – poplatek 80% z celkové ceny soustředění
  3. stornování přihlášky 5 dní a méně před nástupem nebo nenastoupení – poplatek 100% z celkové ceny soustředění
  4. v případě vyšší moci a uzavření soustředění se vrací nespotřebovaná poměrná část od následujícího dne a odečtení 10% poplatku z celkové ceny soustředění
  5. Přihláška je platná až po uhrazení zálohy 2.000 Kč!
   Číslo účtu je: 161493627/0300, zpráva pro příjemce = příjmení účastníka
  6. Zrušení přihlášky lze provést pouze písemně na adresu: Dance studio Ostrava, Slavíkova 1747/11, 708 00  Ostrava-Poruba. Rozhodující je v těchto případech datum poštovního razítka, a proto posílejte tyto dopisy raději doporučeně
Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami:
Facebook
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Moravskoslezský kraj
www.ostrava.cz
Poruba