Přihláška na letní taneční soustředění „LOUKOV 2018“ - 2. turnus

Závazná přihláška – odeslat prosím nejpozději do 31. 5. 2018

Termín 3.8. – 11.8.2018
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Mobilní telefon:
Telefon rodiče, mobily:
E-mail: 

Podmínky pro účast na tanečním soustředění:

  1. Úhrada nevratné zálohy ve výši 2.000,- Kč do 31. 5. 2018
    • na účet u ČSOB Ostrava 8, č.ú.: 161493627/0300, zpráva pro příjemce = příjmení dítěte nebo hotově kterémukoliv lektorovi
  2. Doplatek do celé částky do 30. 6. 2018.
  3. Potvrzení o bezinfekčnosti u dětí do 18 let ne starší 3 dny před odjezdem - rodiče nebo lékař (stačí napsat rukou a podepsat – rodiče).
Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami:
Facebook
počet návštěv:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Moravskoslezský kraj
www.ostrava.cz
Poruba