Přihláška na letní taneční soustředění „LOUKOV 2018“ - 1. turnus

Závazná přihláška – odeslat prosím nejpozději do 31. 5. 2018

Termín 28. 7. – 2. 8. 2018
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Mobilní telefon:
Telefon rodiče, mobily:
E-mail: 

Na základě zkušeností z minulého roku Vás prosíme o nahlášení Vašich přibližných požadavků
na počet individuálních lekcí a jmen lektorů předem. Děkujeme

Počet individuálních lekcí celkem:
a jméno lektora:

Podmínky pro účast na tanečním soustředění:

  1. Úhrada nevratné zálohy ve výši 1.500,- Kč do 31. 5. 2018
    • na účet u ČSOB Ostrava 8, č.ú.: 161493627/0300, VS – rodné číslo
  2. Doplatek do celé částky do 30. 6. 2018.
  3. Potvrzení o bezinfekčnosti u dětí do 18 let ne starší 3 dny před odjezdem - rodiče nebo lékař (stačí napsat rukou a podepsat – rodiče).
Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami:
Facebook
počet návštěv:
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
www.ostrava.cz

Biogena
inzagi